Wasstraat - definitief groenontwerp (2022-072)

Op 16 november van vorig jaar stuurden wij u een bewonersbrief voor het vergroenen van de t-splitsing Wasstraat – Cobetstraat. Naar aanleiding van deze brief hebben er twee online participatieavonden plaats gevonden, waarin u als bewoner uw mening heeft kunnen geven op het ontwerp en de beplanting. Zowel u als wij hebben de participatie als positief ervaren en is er een unanieme keuze gemaakt voor model 2. Dit model is door onze ontwerper omgezet naar een definitief ontwerp met daaraan gekoppeld een beplantingsplan, beiden kunt u in de bijlage vinden.

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals de uitgangspunten van het definitieve ontwerp:

  1. Vergroenen in lijn met cultuurhistorie.
  2. Blijf dicht bij het oorspronkelijk verzoek van de bewoners.
  3. Houd rekening met kinderen en bewonersactiviteiten op- en rondom het plein.
  4. Zorg voor voldoende ‘vluchtroutes’ voor spelende kinderen.

Reactie

Voordat het ontwerp wordt uitgevoerd, wil ik u de gelegenheid geven om een laatste reactie te geven op het definitieve ontwerp en het beplantingsplan. U kunt uw reactie tot en met maandag 11 april mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheer en bewonersparticipatie