Vogelwijk - Raadsherenbuurt - asbestonderzoek rioolbuizen (2022-042)

Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het volgende.

Bij rioleringen die zijn aangelegd tussen 1945 en 1994 worden de voegen van de riolering aangemerkt als asbestverdacht. Als uit de gegevens blijkt dat de toegepaste materialen mogelijk asbesthoudende materialen bevatten, moet dit verder onderzocht te worden.

Bij bestudering van oude aanlegtekeningen en bestekken van de riolering in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt blijkt dat de voegen van de te vervangen riolering in uw wijk mogelijk asbesthoudende materialen bevatten.

Werkzaamheden

Om definitief vast te stellen of de voegen wel of geen asbesthoudende materialen bevatten, wordt er onderzoek gedaan in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt. Hiervoor worden proefsleuven in de rijbaan gegraven. De riolering wordt voor een deel vrijgegraven zodat een specialist monsters kan nemen van de betreffende voegen. Daarna wordt de straat weer in oude staat hersteld.

De monsters worden vervolgens in een laboratorium onderzocht op asbest. Als het resultaat uitwijst dat er asbest in de voegen zit, dan zal er bij de vervanging van de riolering maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van asbest te voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u nader welke maatregelen wij nemen om gezondheidsrisico’s te voorkomen voor de omgeving en uitvoerend personeel

Planning & locaties

Deze werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 7 maart en vrijdag 18 maart* a.s. in de volgende straten:

  • Blauwe Vogelweg, ter hoogte van huisnummer 4
  • Fagelstraat, ter hoogte van huisnummer 24
  • Van Oldebarneveltstraat, ter hoogte van huisnummer 52
  • Lijsterstraat, ter hoogte van huisnummer 20
  • Roodborststraat, ter hoogte van huisnummer 42
  • Merelstraat, ter hoogte van huisnummer 12

*Deze planning is onder voorbehoud en kan door omstandigheden iets opschuiven.

Verkeersmaatregelen

Voordat de werkzaamheden starten plaatsen we verkeersborden, waarop staat in welke periode u daar niet mag parkeren en wordt het verkeer tijdens de uitvoering in de betreffende straat omgeleid. Auto’s die nog geparkeerd staan wanneer het parkeerverbod ingaat, worden op kosten van de eigenaar weggesleept. Wij verzoeken u hier goed op te letten en uw auto tijdig te verwijderen en eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Ron Kardol via het telefoonnummer aan de voorzijde van deze brief of per mail via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast voor u met zich meebrengen. Maar uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel en soepel te laten verlopen. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

R. Kardol
Technisch Projectleider