Utrechts Jaagpad - grondonderzoek tussen Watertoren en Stierenbrug (2022-069)

Vanwege de staat van de huidige kade aan het Utrechtse Jaagpad tussen de Watertoren en de Stierenbrug wordt van maandag 28 tot en met donderdag 31 maart 2022 grondonderzoek uitgevoerd bij u in de straat.

Het grondonderzoek wordt uitgevoerd op 12 locaties aan het Utrechtse Jaagpad. Ten behoeve van het onderzoek wordt een sondeervrachtwagen ingezet. Dit betekent dat uw straat is afgesloten voor doorgaand autoverkeer op het moment dat het onderzoek wordt uitgevoerd. U kunt omrijden via de Romburgerweg, de Kettingstraat of de Hogendijk en tot de  sondeerwagen doorrijden om zo dicht mogelijk bij uw bestemming te komen. Ten Oosten van de Hogendijkstraat is het Utrechts Jaagpad wat breder, tijdens het onderzoek wordt getracht de sondeerwagen zo op te stellen dat deze met de auto gepasseerd kan worden.

Per onderzoekslocatie is een uur nodig om het onderzoek uit te voeren. Daarna rijdt de vrachtwagen naar een volgend onderzoekspunt verderop in de straat. De onderzoekslocaties zijn aangegeven in de bijlage van deze brief.

De werktijden vangen aan om 7.00 uur in de ochtend, en eindigen om 17.00 uur in de middag.

Het grondonderzoek is benodigd voor het technisch ontwerp van het eventueel vervangen van de kade. In een later schrijven wordt u daar over geïnformeerd.

Voor vragen aangaande het onderzoek kunt u zich wenden tot: Wagemaker adviesbureau voor bouwconstructiestijdens kantoor uren bereikbaar op: 06-53640903 of via Grondonderzoek@wagemaker.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Mannaerts
Wagemaker