Uiterstegracht-Vestestraat - start werkzaamheden (2022-033)

In het verleden stuurden wij u een brief over het definitieve ontwerp van de Uiterstegracht 45. Een van onze speelleveranciers heeft dit plan nu verder uitgewerkt en de werkzaamheden hiervan zullen wij hieronder verder toelichten. Het ontwerp wordt nogmaals bij deze brief meegestuurd

Werkzaamheden

De firma BOERplay heeft de opdracht gekregen dit plan verder uit te werken. De werkzaamheden betreffen vooral het verwijderen en afvoeren van de bestaande speeltoestellen, het aanbrengen van grond- en plantwerk en het plaatsen van 4 trampolines.

Planning

In week 15 vinden de werkzaamheden plaats. In verband met onvoorziende (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. 06-54374773 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer