Oude Rijn - afsluiting (2022-052)

Met deze brief informeren wij u over het afsluiten van Oude Rijn en wat dit voor u als omwonende betekent.

Wat vooraf ging

In januari ontving u een brief waarin staat dat we de Oude Rijn willen afsluiten voor autoverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Onder bestemmingsverkeer verstaan we iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen. Het verkeersbesluit voor deze maatregel is op 21 januari gepubliceerd en heeft tot 4 maart ter inzage gelegen. Tegen dit besluit zijn geen bezwaren ingediend. Dit betekent dat we het verkeersbord plaatsen.

Wat verandert er?

Op maandag 14 maart wordt het verkeersbord op de Oude Rijn van kracht. Dit betekent dat er vanaf dan een inrijverbod is voor autoverkeer met een onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’. Daarnaast is er een verbod voor vrachtwagens. Het is ons doel dat er op deze wijze minder last is van autoverkeer op zoek naar parkeerplaatsen en van vrachtwagens voor bevoorrading.

Parkeren

We werken op dit moment aan een tijdelijke inrichting van de Oude Rijn. Daarbij zullen ook de parkeerplaatsen verdwijnen. Wel blijven er nog een paar plekken over voor laden en lossen of voor passeren. We verwachten dat deze inrichting voor de zomer klaar is.

Stap voor stap naar een autoluwe binnenstad

Leiden wil stap voor stap meer ruimte creëren voor een leefbare, groene en vitale binnenstad en heeft daarvoor maatregelen opgesteld in de Agenda Autoluwe Binnenstad. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat onze historische binnenstad nu, straks en later een fijne plek blijft. Het afsluiten van de Oude Rijn is er hier één van. Meer informatie over de maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad vindt u op leiden.nl/autoluwebinnenstad.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Anton den Engelse
Projectmanager