Noorderkwartier Oost - onderzoek rioolbuizen (2022-056)

In Noorderkwartier Oost wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht en er komt een gescheiden rioolstelsel. De planning is om in het vierde kwartaal van dit jaar te starten met de werkzaamheden voor fase 2. Op dit moment loopt de aanbesteding voor een aannemer. Ook moet er nog een onderzoek worden uitgevoerd naar asbest. Over dit onderzoek leest u in deze brief meer.

Waarom een onderzoek?

Bij rioleringen die zijn aangelegd tussen 1945 en 1994 werd soms gebruik gemaakt van asbesthouden materiaal in de voegen. Bij het bekijken van oude tekeningen van de riolering in Noorderkwartier Oost blijkt dat een deel in deze periode is aangelegd en dus mogelijk asbesthoudende materiaal bevat.

Proefsleuven graven

Om definitief vast te stellen of er in de voegen wel of geen asbest zit, worden er in de wijk een aantal proefsleuven gegraven. De rioleringsbuizen worden dan vrijgemaakt waarna een specialist wat monsters neemt. Daarna wordt de straat weer dichtgemaakt.

Uitkomst onderzoek

Als blijkt dat er asbest in de voegen zit, dan houdt de aannemer hier rekening mee bij de werkzaamheden. Er zijn verder geen gevolgen of gezondheidsrisico’s voor de omgeving. 

Planning

De proefsleuven worden in de week van 21 – 25 maart gegraven. Op de plekken waar gewerkt gaat worden komen borden te staan met parkeerverboden. Op kruispunten zal een verkeersregelaar het verkeer regelen.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/noorderkwartieroost.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare, projectmanager