Nieuwe Rijn, Botermarkt - wegafsluiting (2022-039)

Met deze brief informeren wij u over het afsluiten van de Nieuwe Rijn, Botermarkt, Hartesteeg en Beschuitsteeg en wat dit voor u als omwonende betekent.

Wat vooraf ging

In januari hebt u een brief ontvangen waarin is aangegeven dat we de Nieuwe Rijn en Botermarkt willen afsluiten voor autoverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Onder bestemmingsverkeer verstaan we iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen. Ook is in deze brief aangegeven dat de Hartesteeg en Beschuitsteeg door middel van een paaltje worden afgesloten voor autoverkeer en dat rondom de Hooglandse Kerk eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.

Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren, zijn verkeersbesluiten genomen die op 21 januari zijn gepubliceerd. Tegen deze verkeersbesluiten zijn geen bezwaren ingediend. Dit betekent dat we de verkeersborden en paaltjes gaan plaatsen.

Alle maatregelen rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt op een rijtje:

  • De Nieuwe Rijn en Botermarkt worden tussen het Gangetje en de Koornbrug afgesloten voor autoverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.
  • De Beschuitsteeg en Hartesteeg worden met beweegbare palen afgesloten voor autoverkeer, aan de zijde van de Nieuwstraat (wel bereikbaar vanaf Nieuwe Rijn).
  • De Nieuwstraat wordt tussen de Hooglandse Kerkgracht en de Middelweg afgesloten voor autoverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Daarnaast wordt éénrichtingsverkeer ingesteld, lopend van Hooglandse Kerkgracht naar Middelweg.
  • De Hooglandse Kerkgracht wordt tussen Moriaansteeg en Nieuwstraat afgesloten voor autoverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Nb. De Burgsteeg, Vismarkt en westelijke deel Nieuwe Rijn blijven afgesloten binnen venstertijden (met paaltjes tussen 11-18 uur).

Om de nieuwe situatie op straat duidelijk te maken, worden er op verschillende plaatsen verkeersborden en paaltjes geplaatst. Dit gebeurt op donderdag 10 maart. Op maandag 14 maart zijn de borden van kracht. Deze werkzaamheden zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Stap voor stap naar een autoluwe binnenstad

Leiden wil stap voor stap meer ruimte creëren voor een leefbare, groene en vitale binnenstad en heeft daarvoor maatregelen opgesteld in de Agenda Autoluwe Binnenstad. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat onze historische binnenstad nu, straks en later een fijne plek blijft. Het afsluiten van de Nieuwe Rijn en Botermarkt is er hier één van. Meer informatie over de maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad vindt u op leiden.nl/autoluwebinnenstad en op pagina Afsluiting Nieuwe Rijn - Botermarkt.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager