Levendaal - bomen planten (2022-032)

Op het Levendaal tussen de Korevaarstraat en de Geregracht ontbreekt het nog aan de nodige straatbomen. En juist straatbomen zijn belangrijk voor een levendige uitstraling van de openbare ruimte, zorgen voor schaduw in periodes van hitte en zijn goed voor de biodiversiteit in onze stad. In totaal komen hier vijftien bomen.

Bomen worden in maart geplant

In maart gaan we tien van de vijftien bomen op dit stuk van de Centrumroute aanplanten. De keuze is gevallen op twee soorten lindes; de winterlinde en de zilverlinde. Deze bomen worden direct in een forse maat aangeplant en zijn al uitgezocht op de boomkwekerij.

Straatbomen hebben ondergronds veel ruimte nodig om te kunnen groeien. Daarom wordt eerst een flink stuk van het straatwerk van de stoepen, parkeervakken en ter plaatse van de fietsenrekken opgebroken en het zand daaronder vervangen door bomenzand. Bomenzand is speciaal geschikt om bomen in te laten groeien en is daarnaast ook sterk genoeg om het straatwerk te kunnen dragen zonder dat het helemaal inklinkt en er geen wortel meer in zou kunnen groeien. Vlak onder de bestrating wordt zelfs een zogenaamde ‘sandwich box’ aangelegd die zorgt voor extra draagvermogen voor het straatwerk, aanvoer van meer zuurstof in het bomenzand en extra voeding voor de bomen. Een super de luxe groeiplaats dus voor de bomen.

Tegelijk met deze werkzaamheden wordt ook de gesneuvelde boom op de Korevaarstraat vervangen door een nieuw exemplaar.

Planning voor de aanplant van de eerste tien bomen

De werkzaamheden starten op maandag 14 maart 2022 en duren naar verwachting ongeveer drie weken.

Fasering

Het werkgebied is verdeeld in drie fases. Fase 1 betreft de bomen aan de kant van de Hoogvliet, fase 2 de bomen aan de kant van de bloemenwinkel en fase 3 de twee bomen op het Levendaal tussen de Oranjeboomstraat en de Geregracht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bussen en autoverkeer kunnen langs de werkzaamheden rijden. Per fase wordt een rijbaan afgezet. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Voor voetgangers en fietsers wordt per fase een omleiding ingesteld. Woningen, winkels en nooduitgangen blijven te allen tijde bereikbaar.

Het afzetten van een rijbaan gebeurt alleen tijdens werktijden. Op die momenten zijn ook de verkeerslichten op de kruising Levendaal/Sint Jorissteeg buiten gebruik en wordt het verkeer geregeld door verkeersregelaars. Buiten de werktijden is de situatie voor auto en bus niet anders dan normaal.

Per fase worden parkeerverboden ingesteld voor de werkvakken. Deze worden twee weken vooraf al geplaatst. Ook de laad- en losplekken komen gedurende de werkzaamheden te vervallen. Het mindervalideparkeervak ter hoogte van de bloemenwinkel wordt tijdens de werkzaamheden in fase 2 verschoven en schuift mee met de werkzaamheden zodat deze in gebruik kan blijven.

Werktijden/hinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Nationale Bomenbank. Een bekende naam in de bomenwereld. Zij hebben veel ervaring met het aanplanten en verzorgen van bomen in onze stad. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 17:00 uur. De werkzaamheden zullen enige (geluids-)overlast geven in de wijk. Hiervoor vragen we uw begrip.

Verleggen van kabels en leidingen

Voor vijf van de geplande vijftien bomen wordt nog gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen die nu nog in de weg liggen. Naar verwachting zijn deze kabels en leidingen in het najaar verplaatst. Dan worden ook de laatste vijf bomen geplant. Over die werkzaamheden wordt u geïnformeerd als het zover is.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de werkzaamheden de heer W. Moor via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Technisch projectleider