Koningstraat / Driemanschapskade - vergroenen omgeving (2022-048)

De gemeente wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte groener gaan inrichten. Reden hiervoor is de klimaatverandering waarbij zeer heftige regenbuien en perioden van langere hitte en droogte elkaar zullen gaan afwisselen. De aanleg van groen zal die extremen enigszins kunnen stabiliseren. Overtollig water zakt gemakkelijker de grond in en zal de rioolafvoer minder belasten en groen zorgt op microniveau al voor meer verkoeling. Daarnaast krijgen vogels en insecten in onze versteende leefomgeving meer ruimte en kans om te overleven.

Groene Kansen Kaart

Om het bovenstaande mogelijk te maken is er een groene kansenkaart vastgesteld met het doel versteende locaties in de stad groener in te richten. De Koningstraat t.h.v. de aansluiting met de Driemanschapskade is een van de plekken in onze stad die nauwelijks met groen is ingericht. In 2022 willen wij deze aansluiting dan ook groener inrichten.

Uitgangspunten voor deze groenere inrichting

Voor de hierboven genoemde wegaansluiting heeft de gemeente een ontwerp gemaakt.

Basis voor dit ontwerp zijn de volgende uitgangspunten:

  • Er worden 3 royale borders aangelegd die zullen worden voorzien van beplanting;
  • De beplanting zal bestaan uit laag blijvende heesters, robuust voor kwetsbare situaties en goed te onderhouden;
  • In deze borders zullen 5 bomen worden geplant. Deze bomen zullen geen belemmeringen opleveren voor het zicht van kruisend fiets- en voetgangersverkeer;
  • Het planten van nog meer bomen is door de aanwezigheid van een groot netwerk aan kabels en leidingen niet mogelijk;
  • De kruising voldoet aan de wettelijke normen voor een veilige doorgang voor fietsers, voetgangers en andere voetpadgebruikers;
  • Alle plantvakken en boomspiegels worden door de gemeente onderhouden. Daar waar bewoners belangstelling hebben voor het adopteren van een boomspiegel of plantvak is dat in overleg met de gemeente mogelijk;
  • Waar bewoners zelf het onderhoud willen doen kunnen we in goede samenspraak voor vaste planten kiezen. Deze planten moeten dan wel door de bewoners zelf worden aangeschaft.

Planning

Na 16 maart zullen wij uw eventuele reacties of opmerkingen verwerken in het ontwerp. Als uw suggestie niet mogelijk is delen wij u mee waarom wij uw idee niet kunnen meenemen. Als het definitieve ontwerp klaar is, sturen wij u dit weer via een bewonersbrief toe.

Tegen de tijd dat de uitvoering gaat starten, volgt nog een bewonersbrief over de concrete planning van de uit te voeren werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het contactformulier. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14071 – keuze 4 (maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Wijkbeheerder