Kolffpad - aanbrengen parkeermarkering (2022-041)

De parkeerstroken van het Kolffpad zijn niet voorzien van een markering om de parkeervakken aan te duiden. Op het gebruik van de parkeerstroken efficiënter te maken, laat de gemeente parkeervakmarkering aanbrengen.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 7 maart 2022.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 1 week afgerond. Dit is wel afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden.

Omgeving

U kunt overlast ervaren doordat er minder parkeervakken beschikbaar zijn tijdens de werkzaamheden.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de werkzaamheden worden er verkeersborden geplaatst met daarop de datum waarop er niet geparkeerd mag worden. Per dag worden er een aantal parkeerplaatsen opgeheven zodat het merendeel van de parkeerplaatsen gebruikt kan worden tijdens de werkzaamheden. Na het aanbrengen van de markering wordt het parkeervak weer opengesteld.

Wij vragen uw begrip hiervoor. Het doorgaande verkeer wordt niet gestremd.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

S.J. Ariaans
Technisch Projectleider