Kaiserstraat - werkzaamheden (herzien) (2022-043)

U heeft onlangs een “concept” bewonersbrief ontvangen welke nog gecorrigeerd en verbeterd had moeten worden. Het versturen had natuurlijk niet mogen gebeuren. Wij bieden hiervoor onze verontschuldigingen aan. Met deze nieuwe brief informeren wij u nogmaals over de onderhoudswerkzaamheden aan de Kaiserstraat, Rapenburg, Kolfmakersteeg en Bakkersteeg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Renovatie riool

Na een recente rioolinspectie, zijn er wat schades geconstateerd die wij moeten repareren. Enkele rioolhuisaansluitingen wordt geïnspecteerd en waar nodig worden deze gerepareerd of vervangen.

Onderhoud bomen

Door de aanwezige boomwortels in de Kaiserstraat is er ook schade ontstaan aan de bestrating. We gaan de bestrating herstellen en waar nodig wordt er grond bij de bomen verwisseld.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 28 februari. De werkzaamheden worden in 7 fases uitgevoerd. Deze fases zijn terug te vinden in de bijlage. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 15 april. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer