Hoge Morsweg - wegversmalligen (2022-054)

De gemeente Leiden is van plan om in de Hoge Morsweg twee wegversmallingen te gaan aanleggen. Dit naar aanleiding van verzoeken vanuit omwonenden om de verkeerssituatie in de straat te verbeteren.

Definitief ontwerp

In mei 2021 kon gereageerd worden op het ontwerp van de twee wegversmallingen ter hoogte van huisnummer 98 en 108. Naar aanleiding van een aantal reacties van omwonenden zijn de ontwerpen aangepast. Dit betreffen kleine wijzigingen voor de exacte parkeervakindeling en aan te brengen groenvoorzieningen. Alle ingebrachte reacties zijn beantwoord en/of gehonoreerd.

Planning realisatie

Helaas is de beoogde aanleg in 2021 niet gehaald. De uitvoering van de werkzaamheden staat nu gepland voor maart 2022. Straatmakersbedrijf van Egmond B.V. heeft de opdracht gekregen.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 21 maart en nemen ongeveer 2 weken in beslag.

Eerst wordt de wegversmalling t.h.v. nummer 108 aangelegd, wanneer dit klaar is wordt de wegversmalling t.h.v. nummer 98 gemaakt. Tijdens de werkzaamheden geldt er voor enkele parkeervakken op de Hoge Morsweg een tijdelijk verkeersverbod.

Bereikbaarheid

Het verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden geleid. De Hoge Morsweg is dan wel afgesloten voor vrachtverkeer. De hulpdiensten kunnen altijd passeren.

Rioolvervanging

Na oplevering van de wegversmallingen zal de gemeente na een gewenningsperiode de maatregelen evalueren. De resultaten van deze evaluatie geven informatie voor de toekomstige definitieve straatinrichting na vervanging van het riool binnen het project Rioolvervanging Hoge Mors.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Nadine van der Sar, projectleider