Haarlemmerstraat - parkeergarage (2022-034)

Graag informeer ik u hierbij over de stand van zaken van de ophoging en renovatie van Parkeergarage Haarlemmerstraat en een voorgenomen informatieavond hierover op woensdag 2 maart 2022.

De stand van zaken

Parkeergarage Haarlemmerstraat aan de Middelstegracht 50 heeft nu een capaciteit van 269 openbare parkeerplaatsen. Hier worden 88 parkeerplaatsen aan toegevoegd door de parkeergarage op te hogen. In totaal zijn er dan 357 parkeerplaatsen. Tegelijkertijd staat – in verband met de leeftijdsgebreken die de 30 jaar oude garage vertoont – een hoogwaardige renovatie van de garage op stapel.

De gevel aan de buitenzijde en de binnenafwerking worden opgewaardeerd. Daarnaast komen er voorzieningen om de brandveiligheid te verbeteren en krijgt sociale veiligheid aandacht bij de verdere uitwerking van deze opknapbeurt in de garage. Ook komt er wisselstrook voor in- en uitgaand verkeer bij. Een reden om de openbare ruimte aan te passen.

Het uitvoeringsbesluit Renovatie en ophoging parkeergarage Haarlemmerstraat is genomen op 23 december 2021.

Wanneer en waar is de informatieavond?

Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond op woensdag 2 maart 2022 om 19.30 uur. Deze vindt plaats in PLNT aan Langegracht 70.

We gaan er vanuit dat de bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan lichten we u in over hoe u online kunt deelnemen.

Wat is de inhoud van de avond?

Tijdens deze avond informeren we u over de stand van zaken van het ontwerp. We presenteren eerst het definitief ontwerp van de garage. Daarna komen we toe aan de inrichting van de Middelstegracht. We laten een aantal opties zien voor de invulling van het groen waarover u kunt meedenken. We willen u de keuze geven inzake de keuze voor de toe te passen boomsoort en de locatie van fietsklemmen. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen.

Hoe meldt u zich aan de informatiebijeenkomst?

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar b.boon@leiden.nl.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven in een e-mail naar b.boon@leiden.nl.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Tim Schouwenaar
Projectmanager gemeente Leiden