Griegstraat - gebruik en wensen speelplek Griegstraat (2022-060)

De speelplek bij u in de straat is aan renovatie toe. De gemeente Leiden wilt graag investeren in plekken die nu en in de toekomst goed en veel gebruikt (gaan) worden.

Verzoek

Wij willen graag weten of uw (klein)kinderen de speelplek veel gebruiken of meer willen gaan gebruiken. Ook inventariseren wij hoe deze speelplek na renovatie beter aansluit bij de speelwensen van uw (klein)kinderen.

Hoe werkt het?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan uiterlijk 29 maart 2022 een email naar T.den.Dulk@leiden.nl met uw ideeën. Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op de wensen voor de speeltoestellen. Opmerkingen over andere zaken, bijv. over hangjeugd, overlast van bomen/groen en straatvuil horen niet bij onze taken. Deze meldingen kunt u doen via onze website.

Vervolg

Op basis van uw reacties en ideeën beslissen we hoe we de speelplek gaan renoveren. U ontvangt hierover bericht, waarin we vermelden welke wensen we meenemen in het renovatieplan.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Spelen