Cornelie van Zantenstraat - ontwerp pleintje (2022-040)

Op 3 december 2021 hebt u een brief ontvangen met het voorlopig ontwerp, betreffende het vergroenen van het pleintje aan de Cornelie van Zantenstraat. In deze brief leest u meer over het definitieve ontwerp en over de planning van de uitvoering.

Reactie(s)

In de brief van 3 december hadden wij aangegeven, dat als u ideeën heeft, meer wilt weten, bedenkingen heeft of graag mee wilt werken aan dit initiatief, u kon reageren tot en met woensdag 22 december. Wij hebben 2 reacties ontvangen op het voorlopig ontwerp, die met de vorige brief was meegestuurd.

Definitief ontwerp

Het pleintje aan de Cornelie van Zantenstraat krijgt binnenkort een andere uitstraling. Als bijlage bij deze brief vindt u het definitieve ontwerp.

Geveltuin

Indien u interesse hebt in een geveltuin of deze al heeft en deze eventueel uitgebreid zou willen hebben, horen wij dat graag. Indien u hier interesse in hebt, zouden wij dit mee kunnen nemen met de herinrichting van het pleintje. U kunt dit aangeven via het contactformulier onder vermelding van geveltuin Cornelie van Zantenstraat.

Planning

Helaas lukt het niet om nog dit plantseizoen (loopt tot en met maart) het pleintje aan te passen, wij zullen dit in het najaar aanpassen. U krijgt t.z.t. een bewonersbrief van de aannemer, betreffende de concrete planning.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoudelijke werkzaamheden? Bel dan met de gemeente Leiden,

tel. 14 071 - keuze 4 en vraag naar dhr. Theo Jonker (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh
Wijkbeheerder Stevenshof