Brug Poelgeest - start werkzaamheden (2022-074)

De aanleg van de brug Poelgeest over de Haarlemmertrekvaart gaat binnenkort de uitvoeringsfase in. Dat betekent dat de aannemer gaat starten met de werkzaamheden voor de bouw van de brug. De brug zal naar verwachting in de zomer van 2023 klaar zijn. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent wat er precies gaat gebeuren en de werkzaamheden wilt volgen. In deze brief leest u daar meer over.

Stand van zaken

Donderdag 24 maart jl. is de termijn verlopen om in beroep te gaan tegen het verstrekken van de omgevingsvergunning. Als er geen juridische belemmeringen zijn, zal er in de week van maandag 28 maart worden gestart met voorbereidende werkzaamheden waaronder het kappen van de bomen, het inrichten van de bouwplaats en het plaatsen van bouwinformatieborden.

Hoe blijft u op de hoogte?

We hebben u eerder in het project op de hoogte gehouden van de voortgang via brieven, de website en de media. We dragen nu het stokje over aan aannemer Max Bögl Nederland B.V. die tijdens de werkzaamheden gebruik zal maken van de Bouwapp. Via deze app leest u informatie, ontvangt u voortgangsberichten en kunt u vragen stellen als u dat wilt. U kunt de app alvast gratis downloaden. Scan hiervoor de QR-code of ga naar de appstore. Zoek in de app naar ‘Realisatie Brug Poelgeest’, open het project en klik op ‘volgen’.

Informatiebijeenkomst op 5 april 2022

Heeft u nu al vragen? Op dinsdag 5 april organiseren we een informatiebijeenkomst van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst stelt Max Bögl Nederland B.V. zich voor en legt uit wat de werkzaamheden zullen zijn en wat die voor directe omgeving gaan betekenen. Deze bijeenkomst is in eerste instantie gericht op mensen die in de buurt van de bouwlocatie wonen, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

We organiseren de bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging UVS, Oegstgeesterweg 4B in Leiden. Let op: om de aanwezigen voldoende ruimte te kunnen geven, kunnen we op deze locatie maximaal 50 tot 60 mensen persoonlijk ontvangen. We vragen uw begrip hiervoor.

Hoe kunt deelnemen?

U kunt zich vanaf woensdag 30 maart tot en met zondag 3 april aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen op www.leiden.nl/brugpoelgeest. We kunnen u dan op 4 april bevestigen of u kunt deelnemen of wat de alternatieven zijn.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/brugpoelgeest. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Eric Tollenaar
Projectleider Brug Poelgeest 
Gemeente Leiden                                    

Alexander de Vries
Projectleider Brug Poelgeest
Gemeente Oegstgeest