Agrippinastraat - vergroening (2022-038)

In januari dit jaar heeft u een brief ontvangen met betrekking tot vergroeningsmogelijkheden van de Agrippinastraat, het gedeelte tussen de Besjeslaan en de Liviuslaan. Onze ontwerpster had een schetsontwerp gemaakt, deze was als bijlage meegestuurd.

Uw mening vinden wij erg belangrijk! Zo ook uw behoefte aan vergroenen in dit gedeelte van de straat. Aan u is daarom gevraagd om uiterlijk 7 februari een reactie te geven op dit schetsontwerp.

In totaal hebben we twee reactie ontvangen en hieruit kunnen we concluderen dat er weinig behoefte is om de straat verder te vergroenen. Naar aanleiding hiervan is besloten om niet verder te gaan met de vergroeningsplannen van de Agrippinastraat, het gedeelte tussen de Besjeslaan en de Liviuslaan.

Graag wil ik nogmaals onder de aandacht brengen dat vergroenen van versteende straten belangrijk is vanwege de klimaatsveranderingen en de te verwachten problemen met het opvangen van (regen)water. Ook is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress) en geeft dit de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Indien er in de toekomst toch behoefte is aan meer groen, dan wel behoefte is aan meer informatie over de voordelen van groen, bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of stuur een email naar aandeslag@leiden.nl.

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheer en bewonersparticipatie