Parkeervergunning

Samenvatting

Woont u in het gebied betaald parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen voor uw auto of brommobiel.

Voorwaarden

In welke zone woont u?

Bekijk hier in welke zone u woont per 1-1-2016.

 • U staat ingeschreven in het bevolkingsregister van Leiden in zone A of zone B;
 • Het kentekenbewijs van de auto of het brommobiel, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, staat op uw naam of u maakt gebruik van een lease-auto.
 • Beschikt u over eigen parkeergelegenheid, of is er al een parkeervergunning afgegeven op uw adres, dan kan er in zone A alleen een tweede parkeervergunning worden verstrekt.
 • In zone B kan naast een tweede ook een derde parkeervergunning worden verstrekt.

Aanvragen

Aanvraag

U kunt met behulp van uw DigiD online een aanvraag indienen voor een parkeervergunning.

Gedeelde woning

Is het huis, waarin u woont, verdeeld in diverse zelfstandige wooneenheden, dan moet u bij de aanvraag een kopie van de geldige huur-/koopoverkomst toevoegen, met kameraanduiding of etage.

Lease-auto of auto van een werkgever

Maakt u gebruik van een lease-auto of auto van een werkgever, dan moet u bij de aanvraag de volgende documenten overleggen:

 • een leasecontract;
 • een brief of verklaring van het bedrijf/uw werkgever, waaruit blijkt dat u van deze auto de enige bestuurder of bestuurster bent (berijdersverklaring).

Nieuwe of andere auto

Koopt u of krijgt u een andere (lease-)auto, dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen. Dit kunt u regelen aan de balie van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72.

 • U moet de (huidige) parkeervergunning met het "oude" kenteken en het nieuwe op naam gestelde kentekenbewijs meenemen;
 • In geval van een lease-auto moet u ook een kopie van het leasecontract en een verklaring van uw werkgever, dat u de enige bestuurder bent van de auto, meenemen.

Vervangende parkeervergunning

Als uw auto bijv. voor reparatie naar de garage moet, kunt u een vervangende parkeervergunning halen. Dit kunt u regelen aan de balie van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72.

 • U moet hiervoor uw originele parkeervergunning inleveren;
 • Een vervangende parkeervergunning wordt voor maximaal 4 weken verstrekt.

Als u geen vervangende parkeervergunning regelt, moet u voor het parkeren van uw auto bij een parkeerautomaat aan de parkeerbelasting voldoen en op een vergunninghoudersplaats een dagkaart kopen.

Tweede (zone A en B) en derde (alleen i.g.v. zone B) parkeervergunning

Is er op uw adres al een parkeervergunning afgegeven, of beschikt u over eigen parkeergelegenheid, dan kan er alleen een tweede en derde (i.g.v. zone B)parkeervergunning worden verstrekt.

 • Een tweede (zone A en B) en derde (alleen i.g.v. zone B) parkeervergunning kunt u op dezelfde wijze aanvragen als een (eerste) parkeervergunning;
 • Een tweede (zone A en B) en derde (alleen i.g.v. zone B) parkeervergunning kan alleen worden verleend als er geen wachtlijst voor eerste vergunning is.

Automatische incasso

Alsu een parkeervergunning heeft en u wilt de gemeente machtigen voor automatische incasso, dan kunt u daarvoor gebruik maken van het formulier 'machtiging automatische incasso'.

BELANGRIJK!

U kunt alleen een aanvraag parkeervergunning Zone B indienen als u in een van onderstaande wijken woont:

 • Maredijkbuurt
 • Transvaal I en II
 • Vreewijk
 • Tuinstadwijk
 • Professorenwijk
 • Burgemeesterswijk
 • Rijndijkbuurt, inclusief Hoge Rijndijk

Woont u in een andere wijk, dan ontvangt u in de loop van 2016 een brief van de gemeente met aanvullende informatie.

Afhandeling van uw aanvraag kan enige weken duren!

Vanwege de grote aantallen aanvragen voor een parkeervergunning kan de afhandeling van uw aanvraag enige weken in beslag nemen. Als u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat uw aanvraag is ontvangen. Het kan echter enige weken duren voordat u de parkeervergunning ontvangt.

Formulieren

Product image

Kosten

Informatie over kosten vindt u op www.leiden.nl/parkeertarieven.

Meer...

Achtergrond

Parkeervergunning Zone A

U heeft een bewonersvergunning voor Zone A: deze parkeervergunning is geldig in Zone A en B:

 • 24 uur per dag, 7 dagen in de week
 • op vergunninghoudersplaatsen;
 • bij de blauwe en grijze parkeerautomaten;

De parkeervergunning Zone A is niet geldig:

 • bij een rode kap-parkeerautomaat tussen 09.00 en 21.00 uur;
 • bij parkeerplaatsen aangewezen als "autodate-parkeerplaatsen";
 • in de vastgestelde parkeerverbodzones (blauwe zones).

Parkeervergunning Zone B

U heeft een bewonersvergunning voor Zone B: deze parkeervergunning is alleen geldig in Zone B (dus niet in zone A):

 • 24 uur per dag, 7 dagen in de week
 • bij de blauwe en grijze parkeerautomaten;

De parkeervergunning Zone B is niet geldig:

 • bij een rode kap-parkeerautomaat tussen 09.00 en 21.00 uur;
 • bij parkeerplaatsen aangewezen als "autodate-parkeerplaatsen";
 • in de vastgestelde parkeerverbodzones (blauwe zones).

Parkeervergunning (Zone A en B) opzeggen

Om voor restitutie in aanmerking te kunnen komen, moet u uw lopende parkeervergunning inleveren bij de balie van parkeren in het Stadsbouwhuis. Wilt u geen restitutie, dan volstaat het meedelen van de opzegging per brief.

Verwijzingen

Wetgeving

Tips

Twee kentekens op één parkeervergunning
Een eigenaar van twee auto's kan voor deze auto's dezelfde parkeervergunning gebruiken door beide kentekens daarop te laten vermelden. Dit kan als beide kentekens geregistreerd staan op naam van de aanvrager. Er kan altijd maar één van de twee auto's, met gebruik van de vergunning, in het parkeerrestrictiegebied (vanaf 1-1-2016 zone A en B) parkeren.

Bijgewerkt: 13-01-2016