Parkeervergunning

Samenvatting

Woont u in het gebied betaald parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen voor uw auto of brommobiel.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in het bevolkingsregister van Leiden binnen het gebied betaald parkeren;
 • Het kentekenbewijs van de auto of het brommobiel, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, staat op uw naam;
 • Beschikt u over eigen parkeergelegenheid, of is er al een parkeervergunning afgegeven op uw adres, dan kan er alleen een tweede parkeervergunning worden verstrekt.

Aanvragen

Aanvraag
U kunt met behulp van uw DigiD online een aanvraag indienen voor een parkeervergunning. U kunt het aanvraagformulier voor een parkeervergunning ook downloaden en sturen naar het Servicepunt Parkeren.

Gedeelde woning
Is het huis, waarin u woont, verdeeld in diverse zelfstandige wooneenheden, dan moet u bij de aanvraag een kopie van de geldige huur-/koopoverkomst toevoegen, met kameraanduiding of etage.

Lease-auto
Maakt u gebruik van een lease-auto, dan moet u bij de aanvraag de volgende documenten overleggen:

 • een kentekenbewijs deel 1B;
 • een leasecontract;
 • een verklaring van uw werkgever, waaruit blijkt dat u van deze auto de enige bestuurder of bestuurster bent.

Nieuwe of andere auto
Koopt u of krijgt u een andere (lease-)auto, dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen. Dit kunt u regelen aan de balie van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72.

 • U moet de (huidige) parkeervergunning met het "oude" kenteken en het nieuwe op naam gestelde kentekenbewijs meenemen;
 • In geval van een lease-auto moet u ook een kopie van het leasecontract en een verklaring van uw werkgever, dat u de enige bestuurder bent van de auto, meenemen.

Vervangende parkeervergunning
Als uw auto bijv. voor reparatie naar de garage moet, kunt u een vervangende parkeervergunning halen. Dit kunt u regelen aan de balie van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72.

 • U moet hiervoor uw originele parkeervergunning inleveren;
 • Een vervangende parkeervergunning wordt voor maximaal 4 weken verstrekt.

Als u geen vervangende parkeervergunning regelt, moet u voor het parkeren van uw auto bij een parkeerautomaat aan de parkeerbelasting voldoen en op een vergunninghoudersplaats een dagkaart kopen.

Tweede parkeervergunning
Is er op uw adres al een parkeervergunning afgegeven, of beschikt u over eigen parkeergelegenheid, dan kan er alleen een tweede parkeervergunning worden verstrekt.

 • Een tweede parkeervergunning kunt u op dezelfde wijze aanvragen als een (eerste) parkeervergunning;
 • Een tweede parkeervergunning kan alleen worden verleend als er geen wachtlijst voor eerste vergunning is.

Automatische incasso

Alsu een parkeervergunning heeft en u wilt de gemeente machtigen voor automatische incasso, dan kunt u daarvoor gebruik maken van het formulier 'machtiging automatische incasso'.

Termijn

De parkeervergunning wordt binnen vijf werkdagen aan u verstrekt. Als u de vergunning digitaal aanvraagt, wordt de parkeervergunning binnen twee werkdagen verstrekt.

Formulieren

Kosten

Het tarief voor een bewonersparkeervergunning bedraagt per kwartaal € 42,30;

Het tarief voor een tweede vergunning bedraagt per kwartaal € 84,75;

Het tarief voor het wijzigen van het kenteken op de vergunning bedraagt € 6,35;

Het tarief voor een tijdelijk vervangende parkeervergunning bedraagt € 6,35.

Meer...

Achtergrond

Geldigheid
De parkeervergunning is geldig:

 • 24 uur per dag, 7 dagen in de week
 • op vergunninghoudersplaatsen;
 • bij de blauwe en grijze parkeerautomaten;
 • in het gebied betaald parkeren.

De parkeervergunning is niet geldig?

 • bij een rode kap-parkeerautomaat tussen 09.00 en 21.00 uur;
 • bij parkeerplaatsen aangewezen als "autodate-parkeerplaatsen";
 • in de vastgestelde parkeerverbodzones (blauwe zones).

Parkeervergunning opzeggen

Om voor restitutie in aanmerking te kunnen komen, moet u uw lopende parkeervergunning inleveren bij de balie van het team Vergunningen openbare ruimte in het Stadsbouwhuis. Anders volstaat het meedelen van de opzegging per brief.

Verwijzingen

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Twee kentekens op één parkeervergunning
Een eigenaar van twee auto's kan voor deze auto's dezelfde parkeervergunning gebruiken door beide kentekens daarop te laten vermelden. Dit kan als beide kentekens geregistreerd staan op naam van de aanvrager. Er kan altijd maar één van de twee auto's, met gebruik van de vergunning, in het parkeerrestrictiegebied parkeren.

Bijgewerkt: 20-08-2015