Monument, omgevingsvergunning

Samenvatting

Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. In bepaalde gevallen kunnen aanpassingen meldingsplichtig zijn of vergunningsvrij.

Aanvragen

Formulieren

Kosten

Hoeveel kost de omgevingsvergunning in 2014?

De omgevingsvergunning kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. In de tabel Hoeveel kost de omgevingsvergunning in 2014? vindt u per activiteit een overzicht van de verschuldigde kosten.

Meer...

Achtergrond

 

Verwijzingen

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Neem tijdig contact op met het Servicepunt Bouwen en Wonen. Hier kunt ook een afspraak maken om uw (verbouw)plannen door te nemen. Dit (voor)overleg is vrijblijvend en voorkomt dat u een onvolledige aanvraag indient. Daarnaast kunnen zij met u meekijken of de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, er een melding voor nodig is of dat u een aanvraag moet indienen.

Bijgewerkt: 11-04-2014