Speelvoorziening kinderen

Samenvatting

Wilt u speelgelegenheid voor uw kinderen in de wijk? Indien weinig speelmogelijkheden in uw omgeving aanwezig zijn of indien u klachten heeft, of u een melding wilt doen van achterstallig onderhoud van speelvoorzieningen kunt u bij de gemeente terecht.

Voorwaarden

De gemeente hanteert haar eigen beleid voor het bepalen van het aantal speelgelegenheden en de aard en omvang hiervan. In overleg met de gemeente kunt u bezien of er voldoende speelmogelijkheden bestaan in uw woonomgeving. Hierbij spelen de gemeentelijke beleidsuitgangspunten een bepalende rol.

Klachten over de onderhoudstoestand van speelgelegenheden kunt u richten aan de gemeente.

Aanvragen

  • Als u klachten heeft over het onderhoudsniveau van de speelvoorzieningen, kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.
  • Indien u het niet eens bent met het gemeentelijk beleid over speelgelegenheden, kunt u het beste de gemeente hierover schriftelijk inlichten.

Het formulier Melding Schade / Overlast kunt u online invullen met behulp van uw DigiD. U kunt dit formulier gebruiken voor het melden van klachten over o.a. speelvoorzieningen en straatmeubilair.

Formulieren

Meer...

Achtergrond

 

Wetgeving

Tips

Bijgewerkt: 04-02-2015