Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders

Samenvatting

De Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders is een compensatie van gemeentelijke heffingen voor kamerhuurders. Heeft u in 2015 een onzelfstandige woonruimte gehuurd (u deelt badkamer, toilet en keuken met uw medebewoners)? En heeft u in 2015 de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) betaald via de huur of servicekosten aan de verhuurder? U komt dan misschien in aanmerking voor de Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders.

De mogelijkheid tot aanvragen tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners is met ingang van 1 mei 2016 gesloten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft in 2015 in gemeente Leiden een onzelfstandige woonruimte gehuurd (bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis of een kamer in een woongebouw voor begeleid wonen). NB: Kamers en appartementen in verzorgings- of verpleeghuizen vallen niet onder onzelfstandige woonruimten, omdat er geen sprake is van een huurcontract, maar van een zorgcontract;
  • Het huurcontract staat op uw naam;
  • U heeft in 2015 afvalstoffenheffing en rioolheffing betaald via uw huur of servicekosten aan uw verhuurder;
  • U heeft een laag inkomen (bijstandsniveau) en maximaal € 4410,- vermogen. Heeft u over 2015 een WWB-uitkering of ondersteuning uit het minimabeleid ontvangen dan voldoet u automatisch aan de inkomens- en vermogenseisen.

Aanvragen

U kunt van 1 februari tot 1 mei 2016 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Na 1 mei 2016 neemt de gemeente geen aanvragen meer in behandeling. De gemeente beoordeelt uw gegevens. Als u voor de regeling in aanmerking komt, betaalt de gemeente u het bedrag terug dat u via uw huur of servicekosten heeft betaald aan de gemeentelijke belastingen.

Meenemen

Als u het aanvraagformulier invult, moet u een aantal gegevens bij de hand houden. Als u de onzelfstandige woonruimte deelt met uw partner, moet u deze gegevens ook van uw partner hebben: (Let op: bij de digitale aanvraag wordt u gevraagd onderstaande documenten in te scannen en mee te zenden.)

- Huurspecificatie en/of huurcontract 2015 waaruit blijkt:

  • dat u de huurder bent;
  • wat de hoogte van de huur is;
  • hoeveel aan u wordt doorberekend aan afvalstoffenheffing en rioolheffing;
  • dat het een onzelfstandige wooneenheid betreft.

- Loonstroken of uitkeringsspecificaties van juni 2015. Bij een wisselend maandinkomen ook over de maanden februari en november 2015;

- Meest recente bankafschrift(en) van uw betaalrekening(en);

- Meest recente bankafschrift(en) van uw spaarrekening(en);

- Meest recente waardeoverzicht(en) van uw belegging(en);

- Meest recente waardeoverzicht(en) van uw schuld(en) (Uitgezonderd studieschuld).

Let op: als u het contactformulier slechts voor een deel invult, kan de gemeente uw aanvraag niet beoordelen. De gemeente neemt dan dit formulier niet in behandeling. Als u denkt toch in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, kunt u een nieuw formulier helemaal invullen.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet u, indien de gemeente u daarom vraagt, kopieën van inkomen en vermogen opsturen. Als de gemeente uw formulier niet kan controleren, wijst de gemeente uw aanvraag af.

Kosten


Bijgewerkt: 17-05-2016