Naamgebruik, verzoek aanduiding

Samenvatting

Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), kunt u een verzoek indienen om de registratie van uw naamgebruik te wijzigen. Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen met welke naam u aangeschreven wilt worden. Het moment van wijziging van het naamgebruik is meestal de dag van een huwelijk of aangifte.

Voorwaarden

Overheidsinstanties en diverse instellingen met een maatschappelijke taak gebruiken voor hun correspondentie met u de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA). Naast uw adres gebruiken zij ook de door u gewenste naam. Het gaat hierbij om de wijze waarop u wilt worden aangeschreven.

Standaard staat uw eigen geslachtsnaam in de BRP geregistreerd. Bent u gehuwd, gehuwd geweest of bent u ooit een geregistreerd partnerschap aangegaan dan heeft u het recht om de geslachtsnaam van uw (huwelijks)partner te gebruiken. Als u gebruik wilt maken van deze naam, is een schriftelijk verzoek aan het gemeentebestuur voldoende. U kunt kiezen uit de volgende registraties van uw achternaam:

 1. De naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam.
 2. Uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner.
 3. Alleen de naam van uw partner.
 4. Alleen uw eigen naam.

Aanvragen

 1. De gemeente is niet bevoegd de registratie in de BRP op telefonisch verzoek te wijzigen. Het wijzigen kan alleen na een schriftelijk verzoek. Komt u aan het loket dan kunt u ter plekke een schriftelijk verzoek doen.
 2. De gemeente gaat na of u het recht heeft de andere naam te gebruiken.
 3. Zodra de gemeente uw schriftelijke verzoek heeft ontvangen, wordt deze verwerkt in de BRP en ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Het verzoek om een andere naam te gebruiken dient u in:

 • Online aanvraag

Vul het onderstaande aanvraagformulier 'Verzoek aanduiding naamgebruik' in met behulp van uw DigiD.

 • Aan het loket

U neemt mee:

uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

 • Schriftelijk

U stuurt een ondertekend verzoek, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, naar de unit Burgerzaken van de gemeente Leiden.

 • Verzoek van tevoren

Als u van plan bent om op korte termijn een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan kunt u het verzoek ook van tevoren doen. Het verzoek wordt dan verwerkt op de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Formulieren

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs

Meer...

Wetgeving

Tips

Let op! Het gaat slechts om het gebruik van de naam en niet om het bezit ervan.

Bijgewerkt: 29-01-2014