Grond, verzoek om te gebruiken

Samenvatting

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om een voorwerp op, in, over of boven de weg te plaatsen, aan te brengen of te hebben.

Voorwaarden

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening kan de vergunning worden geweigerd. Hierbij moet u o.a. denken aan de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, de bescherming van de omgeving en de groenvoorzieningen.

Aanvragen

U hoeft niet in alle gevallen een vergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding of kunt u het voorwerp vergunningsvrij plaatsen.

Voor objecten, zoals containers, steigers, portacabins e.d. ten behoeve van bouwactiviteiten geldt:

Geen vergunning, geen melding:

 • de oppervlakte kleiner dan 15 m2, en
 • het object staat er korter dan 1 maand, en
 • er ontstaat geen hinder of overlast.

Melding:

 • de oppervlakte kleiner dan 15 m2, en
 • het object staat er langer dan 1 maand maar korter dan 6 maanden, en
 • er ontstaat geen hinder of overlast.

Vergunning:

 • de oppervlakte is groter dan 15 m2, of/en
 • het object staat er langer dan 6 maanden, of/en
 • er ontstaat hinder of overlast door het object.

Bij hinder kunt u bijvoorbeeld denken aan situaties waarin op het trottoir minder dan 90 cm aan doorloopruimte overblijft, de steiger of container wordt geplaatst op een parkeerplaats of groenstrook, of een deel van de rijbaan moet worden afgesloten.

Voorwerpen op parkeerplaatsen in het gebied betaald parkeren

Betreft het plaatsing van een voorwerp op parkeerplaatsen voor betaald parkeren of vergunningshouderplaatsen dan moet u een zgn. ontheffing artikel 7 Parkeerverordening aanvragen en bent u het tarief van een dagkaart, weekkaart, etc. verschuldigd.

Particulier

U kunt met behulp van uw DigiD online uw vergunning aanvragen of melding doen. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier te downloaden en te verzenden aan het Servicepunt Parkeren.

Bedrijf

U kunt met behulp van uw bedrijfsaccount online uw vergunning aanvragen of melding doen. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier te downloaden en te verzenden aan het Servicepunt Parkeren.

Voor uitstallingen en stoepborden: zie onder 'Meer'.

Formulieren

Kosten

Het legestarief bedraagt € 27,07 per aanvraag.

Tevens bent u precario verschuldigd.

U bent het tarief van een dagkaart, weekkaart etc. verschuldigd als het gaat om een voorwerp op een parkeerplaats in het parkeerrestrictiegebied.

Meer...

Achtergrond

Voor uitstallingen en stoepborden geldt het volgende:

Uitstallingen

U heeft een vergunning nodig om uitstallingen van winkelinventaris, bijvoorbeeld groenten, bloemen of antiquiteiten, op de openbare weg te plaatsen.

U heeft geen vergunning nodig voor uitstallingen en voorwerpen (met uitzondering van reclame- en stoepborden) ter verfraaiing van de entree als:

 • deze binnen 100 cm van de gevel van het betreffende pand blijven en
 • de blindengeleidestrook en de ruimte 50 cm aan weerszijden van de strook vrij blijven van obstakels en
 • de resterende vrije- of stoepruimte minimaal:
  • 150 cm bedraagt of
  • 200 cm bedraagt;
   Dit geldt op de trottoirs van volgende locaties:
   - de Stationsweg,
   - de Steenstraat
   - de Nieuwe Beestenmarkt(oostzijde)
   - de Turfmarkt,
   - het Kort Rapenburg (oostzijde),
   - de Breestraat,
   - de Korevaarstraat
   - de Doezastraat, of:
  • 300 cm.
   Dit geldt in voetgangersgebieden voor een ongehinderd passeren van het alarmverkeer.

Stoepborden

Stoepborden zijn niet toegestaan.

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Bijgewerkt: 30-03-2015