Materialen van gemeente, uitleen

Samenvatting

U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van vuilophaalwagens voor de inzameling van textiel of oud papier, of dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden die de gemeente stelt, variëren per aanvraag (afhankelijk van de aard van de aanvraag). Neem hierover contact op met de gemeente.

Aanvragen

U dient tenminste 4 weken voor de bewuste datum het verzoek schriftelijk bij de gemeente aan te vragen.

Meenemen

Verklaring over

  1. De soort te lenen materialen.
  2. Het aantal te lenen materialen.
  3. Datum en tijdstip van de leen.
  4. Duur van de leen.
  5. Reden voor de leen.

Kosten

Voor de kosten van een evenementenvergunning zie Evenement organiseren.

Meer...

Verwijzingen

Wetgeving

Tips

Indien u dranghekken wilt lenen voor het houden van een evenement, moet u hiervoor veelal een ontheffing in het kader van de wegenverkeerswet aanvragen. Het plaatsen van dranghekken op de openbare weg is niet toegestaan. Bij de aanvraag wordt onder meer gelet op de gevolgen voor de openbare orde. Neemt u in dit geval vooraf contact op met de politie, ambulancepost en de brandweer om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

Bijgewerkt: 25-11-2015