Schoolkosten, bijdrage

Samenvatting

Via het Minimabeleid kunnen huishoudens met een laag inkomen met schoolgaande kinderen gebruik maken van twee regelingen:

 1. Regeling bijkomende schoolkosten;
 2. Leermiddelenregeling.

Voorwaarden

Regeling bijkomende schoolkosten

Via deze regeling kunt u voor de bijkomende schoolkosten van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 200 per kind per kalenderjaar.

Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunt u bijkomende schoolkosten declareren tot een maximum van € 300 per kind per kalenderjaar.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • U moet de kosten kunnen aantonen.

Leermiddelenregeling

Heeft u één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar? Dan kunt u via de Leermiddelenregeling een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de aanschaf van een computer en printer.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • In de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraagdatum was uw inkomen maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Per huishouden kunt u maximaal één keer in de vijf jaar gebruik maken van de Leermiddelenregeling.
 • De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 409.
 • U moet de aanschafkosten kunnen aantonen.

Aanvragen

U kunt de Regeling bijkomende schoolkosten en de Leermiddelenregeling online aanvragen met het aanvraagformulier Minimabeleid. U heeft daarbij uw DigiD nodig.

U kunt ook een aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en opsturen.

Heeft u al een brief ontvangen waarin staat dat u recht heeft op Minimabeleid? Dan kunt u het declaratieformulier gebruiken. Hiermee kunt u de gemaakte schoolkosten declareren.


Formulieren

Product image

Meenemen

Als u één van de regelingen van het Leids Minimabeleid aanvraagt, dan moet u daarbij kopieën inleveren van de volgende bewijsstukken:

 1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 2. Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden voor de aanvraag. De gegevens op de afschriften moeten leesbaar zijn.
 3. Laatste overzicht of specificatie van salaris, uitkering, pensioen of overige inkomsten.
 4. Stuur nooit originele bewijsstukken op! Wij kunnen deze namelijk niet aan u terugsturen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Dan zijn de bewijsstukken onder 1 tot en met 3 al in ons bezit en hoeft u deze niet nogmaals in te leveren.

Meer...

Achtergrond

 

Verwijzingen

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Veel scholen vragen een financiële bijdrage aan de ouders. Denk eraan dat deze bijdrage niet verplicht is en dat u niet hoeft te betalen als u daarmee in financiële moeilijkheden komt.

Bijgewerkt: 10-05-2016