Monumentensubsidie

Samenvatting

Informatie over subsidie voor historische panden.


Aanvragen


Subsidieregeling Historisch Stadbeeld

Eigenaren en gebruikers van panden ouder dan 50 jaar, gelegen in de binnenstad en aan de Stationsweg kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vier soorten werkzaamheden:

  • herstel historische winkelpui
  • herstel historische kleuren op de gevel
  • herstel monumentaal object
  • gevelreclame (in geval er een lichtbak wordt verwijderd, kan ook gevelreclame op een pand jonger dan 50 jaar in aanmerking komen voor subsidie)


Denkt u er wel aan dat u volgens de regeling niet mag beginnen met de werkzaamheden voordat u een voorlopige subsidiebeschikking heeft ontvangen. Ook dient u voor bepaalde werkzaamheden een vergunning aan te vragen.


De volledige subsidieregeling vindt hier.

Meer informatie over erfgoed, (ver)bouwen en de subsidie vindt op

www.erfgoedleiden.nl/bouwen

U kunt ook contact opnemen met Erfgoed Leiden 071 16 5355


Onder aan deze webpagina vindt u de formulieren die u nodig heeft voor de aanvraag en afhandeling van de subsidie.


Duurzaamheidssubsidie en lening

Via het fonds Investeren in thuis kunt u een subsidie en/of lening aanvragen voor het duurzaam maken van uw woning. Woningeigenaren en huurders (met toestemming van de verhuurder) kunnen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een zonneboiler, of voor vloer-, dak-, glas-, of (spouw)muurisolatie. Daarnaast kunnen woningeigenaren ook een lening afsluiten voor het duurzaam maken van de woning.

meer informatie over de subsidieregeling en duurzaamheidslening vindt u op:

www.leiden.nl/duurzaam


Rijksmonumenten

Eigenaren van Rijksmonumenten kunnen in bepaalde categorieën fiscale voordelen krijgen via de belasting dienst. Overige regelingen vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Herbestemming

Eigenaren van rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten én gebouwen zonder monumentale status maar met een bijzonder cultuurhistorische waarde, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor herbestemming. Meer hierover vindt u op www.monumenten.nl.


Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland

Over de mogelijkheden van een lening ten behoeve van de restauratie van gemeentelijk en provinciale monumenten en karakteristieke panden (in een beschermd stads- of dorpsgezicht) kunt u informatie vinden op de website van Cultuurfonds voor Monumenten, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds.


Monumentenfonds 1818

Voor het (gedeeltelijk) herbestemmen van een gemeentelijk monument of een kerkelijk monument kunt u een lening met lage rente aanvragen bi het Monumentenfond 1818.Formulieren

Bijgewerkt: 10-02-2016