Muziek of geluid maken op straat

Samenvatting

Als u geluid of muziek wilt maken op straat moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een vergunning voor het maken van muziek is niet nodig voor een straatmuzikant die onversterkt en niet langer dan 15 minuten op een plek muziek ten gehore brengt.

Voorwaarden

Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze, dat voor omwonenden of overigen in de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. De gemeente kan ontheffing verlenen voor het in gebruik hebben van geluidsapparatuur.

Aanvragen

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

U moet de vergunning schriftelijk en tenminste 16 weken van te voren aanvragen.

De aanvraag en het besluit worden beiden gepubliceerd in de Stadskrant.

Kosten

Voor de kosten van een evenementenvergunning zie Evenement organiseren.

Meer...

Verwijzingen

Lokale regelgeving

Tips

Bijgewerkt: 29-01-2014