Collectevergunning

Samenvatting

Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Overigens kunt u ook collectebussen lenen van de gemeente.

Voorwaarden

De landelijke organisaties zijn zijn vrijgesteld van een vergunningaanvraag.

Alle overige organisaties moeten wel een collectevergunning aanvragen. Deze organisaties kunnen gebruik maken van de vrije ruimte in het collecterooster.

De landelijke organisaties die zijn opgenomen in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn vrijgesteld van een vergunningaanvraag.

Alle overige organisaties moeten wel een collectevergunning aanvragen.

Aanvragen

U kunt de vergunning digitaal aanvragen. De aanvraag en het besluit worden beiden gepubliceerd in de Stadskrant.

Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

De procedure van afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.

Formulieren

Product image

Meenemen

U dient de vergunning schriftelijk aan te vragen onder vermelding van:

  1. De naam van de organisatie die de collecte gaat organiseren.
  2. Het doel waaraan de opbrengst zal worden besteed.

Kosten

Het legesbedrag voor het aanvragen van een collectevergunning bedraagt € 19,01

Meer...

Achtergrond

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (voor landelijke collectes) en de Gemeente Leiden (voor locale collecte aanvragen) onderzoeken of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Binnen twee weken na afloop van de collecte dient er een collectestaat te worden ingeleverd. Deze gegevens worden met name bijgehouden voor het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Tips

Kijk vooraf bij de gemeente het collecterooster in en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op een afwijzing.

Bijgewerkt: 30-12-2015